Vraag
Het Olympisch zwembad heeft strandwachten, voor het geval een zwemmer gered moet worden van verdrinking of verlost moet worden van verwondingen en krampen. In a pool full of the world's most elite swimmers, you wouldn't think lifeguards are necessary. En toch, ...