Vraag
Er is je misschien verteld dat je net zo slim bent als je ouders of ontdek soms gewoon dat je slimmer wordt naarmate je harder studeert, Welnu, onderzoek door wetenschappers laat zien dat genetica een bepalende factor is voor intelligentie, maar niet ...