Kan een materiaal infrarood licht absorberen en zichtbaar licht uitzenden??

Vraag

Ja, een materiaal kan infrarood licht absorberen en zichtbaar licht uitstralen. Thij heet de ” Stefan-Boltzmann wet ,” en het geldt voor alle materialen, inclusief water. Infraroodstraling is energetisch maar van korte golflengte (langer dan wat mensen zien), terwijl zichtbaar licht een lange golflengte heeft (korter dan wat mensen zien). Wanneer een object infraroodstraling absorbeert, een deel van die energie wordt omgezet in warmte.

Met name, materialen die infrarood licht kunnen absorberen, kunnen dit vervolgens omzetten in zichtbaar licht met een langere golflengte. Dit proces staat bekend als luminescentie, en de resulterende kleur hangt af van de golflengte van de uitgezonden straling.

De bodem heeft een groot vermogen om infraroodstraling uit te zenden vanwege het hoge watergehalte en het gehalte aan organische stof. Bij blootstelling aan zonlicht of andere vormen van elektromagnetische straling (zoals LED's), bodem zal deze golflengten gaan absorberen en omzetten in zichtbare kleuren zoals blauw, paars, of geel.

Laat een antwoord achter