Overtreden fotosynthese en ademhaling de wet van behoud van energie??

Vraag

De wet van behoud van energie is niet volledig geschonden in deze twee processen omdat het gerelateerd is aan fotosynthese, omdat om kooldioxide en water in glucose en zuurstof te veranderen, energie uit zonlicht moet de plant binnenkomen. Het kost energie om zuurstof af te geven, maar energie gaat nooit weg. Het verandert gewoon.

Lees verder voor meer informatie. Het antwoord op deze vragen zal de manier veranderen waarop u naar deze processen kijkt en hoe ze de energiestroom beïnvloeden. Dit artikel legt de verschillen tussen de twee uit.

Hoe verandert het proces van fotosynthese energie??

Het proces van fotosynthese is een uitstekend voorbeeld van de overdracht van energie van de zon naar planten. Het begint wanneer licht op Photosystem I-pigmenten valt.

Deze pigmenten bevatten elektronen die rood licht absorberen en snel van het ene molecuul naar het andere gaan. De elektronen worden dan uit hun banen opgevoerd en vallen terug op hun plaats. Ze geven trillingsenergie af die bekend staat als resonantie-energie. Deze trillingsenergie wordt vervolgens gebruikt door andere organismen.

Wanneer zonlicht een chlorofylbevattende cel raakt, het prikkelt het chlorofylmolecuul, die op zijn beurt water splitst. Het zuurstofatoom bindt zich dan met een ander zuurstofatoom om een ​​zuurstofmolecuul te vormen. Deze moleculen nemen vervolgens deel aan een chemische reactie die ATP- en NADPH-moleculen creëert. Deze moleculen leveren de chemische energie die nodig is om het leven van een plant in stand te houden.

Het proces van fotosynthese heeft verstrekkende gevolgen voor ons leven. Bijvoorbeeld, ons lichaam is afhankelijk van de glucose die door planten wordt geproduceerd, en onze lucht bevat zuurstof die vrijkwam tijdens fotosynthese. Naast deze voordelen, fotosynthese produceert fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen worden gemaakt van een mengsel van koolwaterstoffen die de overblijfselen zijn van organismen die miljoenen jaren geleden afhankelijk waren van fotosynthese.

Welke rol speelt fotosynthese in de energiestroom?

De energie die wordt geproduceerd door fotosynthese vormt de basis van de meeste voedselketens in ecosystemen, en het beweegt door trofische niveaus door consumptie.

Het proces begint met de vorming van suikermoleculen, die koolstof bevatten, waterstof, en zuurstof in hun ruggengraat. Deze suikermoleculen dienen dan als basis voor aminozuren.

Terwijl materie door het lichaam van een organisme beweegt, het wordt omgezet in andere chemicaliën en componenten om zijn groei te ondersteunen. Deze energiestroom wordt mogelijk gemaakt door chemische reacties, die energie van het ene systeem naar het andere overbrengen.

Om studenten te helpen het proces van fotosynthese te begrijpen, ze kunnen ball-and-stick-modellen bouwen en bewijs uit hun eigen experimenten gebruiken.

Studenten kunnen ook hun eigen experimenten uitvoeren om de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide tijdens het proces aan te tonen. Het proces kan ook worden aangetoond door de hoeveelheid glucose in een reageerbuis te meten. Het observeren van elodea-planten in een gecontroleerde omgeving kan hen helpen de uitwisseling van deze gassen en de resulterende koolstofdioxide te begrijpen.

Fotosynthese is een essentieel proces in onze wereld. We kunnen dit zien door het iconische fotosynthese-pictogram te bekijken in de infographic Understanding Global Change.

Deze infographic belicht verschillende processen en fenomenen van aardsystemen. Bijvoorbeeld, fotosynthese helpt planten voedsel te maken en levert energie voor het leven. De energie wordt omgezet in chemische energie en opgeslagen voor toekomstig gebruik. De resulterende glucose voedt de activiteiten van vele andere organismen. Bovendien, fotosynthese helpt ook om het kooldioxidegehalte in de lucht in evenwicht te houden.

Is ademhaling en fotosynthese hetzelfde??

Als je een plant ziet, je weet waarschijnlijk dat het fotosynthese uitvoert om lichtenergie om te zetten in chemische energie.

Tijdens fotosynthese, planten zetten zonlicht om, koolhydraten, en zuurstof in glucose, zuurstof, en water. Ademhaling, anderzijds, is een continu proces.

Beide hebben licht nodig, maar fotosynthese is efficiënter. Fotosynthese gebruikt zowel rood als blauw licht om de nodige energie en glucose te creëren, terwijl ademhaling koolstofdioxide gebruikt.

Fotosynthese is een chemisch proces dat door groene planten wordt gebruikt om voedsel te maken. Het chlorofyl in bladeren zet koolstofdioxide om in water en mineralen. Cellulaire ademhaling, anderzijds, zet glucose om in adenosinetrifosfaat (ATP). Beide processen vinden plaats in de chloroplasten van planten. Cellulaire ademhaling is een ander proces waarvoor geen licht nodig is.

Planten voeren fotosynthese uit in chloroplasten, organellen, en mitochondriën. Fotosynthese creëert glucose en zuurstof en cellulaire ademhaling genereert koolstofdioxide en water.

Beide processen hebben koolstofdioxide en zonlicht nodig om te werken, zodat ze niet zonder elkaar kunnen functioneren. Cellulaire ademhaling produceert 32 ATP voor elk geproduceerd glucosemolecuul.

Echter, planten kunnen fotosynthese niet voltooien zonder ademhaling. Als je in de war bent, probeer deze snelle en gemakkelijke manier om te begrijpen hoe fotosynthese en ademhaling werken.

Laat een antwoord achter