Wat zijn multivalente ionen?

Vraag

Multivalente ionen zijn ionen die meer dan één lading hebben. Deze ionen kunnen kationen zijn, die positief geladen zijn, of anionen, die negatief geladen zijn.

Voorbeelden van meerwaardige kationen zijn Fe2+ en Fe3+ (ijzer(II) en ijzer(III) ionen, respectievelijk), terwijl voorbeelden van meerwaardige anionen PO4 omvatten 3- (fosfaat ion) en SO4 2- (sulfaat ion).

Meerwaardige ionen zijn belangrijk bij veel chemische reacties en worden vaak aangetroffen in verbindingen zoals mineralen en zouten.

Wat zijn multivalente elementen?

Multivalente elementen zijn elementen die ionen kunnen vormen met meer dan één lading. Deze elementen kunnen metalen of niet-metalen zijn, en ze kunnen beide kationen vormen (positief geladen ionen) of anionen (negatief geladen ionen).

Bijvoorbeeld, koper is een meerwaardig metaal dat kationen kan vormen met een lading van een van beide +1 of +2. Deze ionen staan ​​bekend als koper(ik) en koper(II) ionen, respectievelijk. evenzo, fosfor is een meerwaardig niet-metaal dat anionen kan vormen met een lading van een van beide -3 of -5. Deze ionen staan ​​bekend als fosfaationen en pentafosfaationen, respectievelijk.

Multivalente elementen zijn belangrijk in veel chemische reacties en worden vaak aangetroffen in verbindingen zoals mineralen en zouten.

Multivalente elementen zijn elementen die meer dan één valentie hebben, of het vermogen om meerdere soorten chemische bindingen met andere atomen te vormen.

Hier zijn enkele diepgaande feiten over multivalente elementen:

 1. Veel van de elementen in het periodiek systeem zijn multivalent, inclusief de overgangsmetalen, hoofdgroep metalen, en metalloïden.
 2. Het aantal valenties dat een element kan hebben, wordt bepaald door het aantal elektronen in zijn buitenste energieniveau, of valentieschil.
 3. Multivalente elementen kunnen verbindingen vormen met verschillende structuren en eigenschappen, afhankelijk van het aantal valenties dat ze vertonen. Bijvoorbeeld, ijzer kan zowel Fe2+ als Fe3+ ionen vormen, die verschillende eigenschappen hebben en anders reageren met andere elementen.
 4. De veelzijdigheid van multivalente elementen maakt ze belangrijk in veel industriële en technologische toepassingen. Bijvoorbeeld, aluminium, een meerwaardig element, wordt gebruikt om lichtgewicht maar sterke structurele materialen te maken, zoals vliegtuig- en auto-onderdelen.
 5. Ook in biologische systemen kunnen multivalente elementen een rol spelen. Bijvoorbeeld, ijzer en koper, beide meerwaardige elementen, zijn essentiële sporenelementen voor mensen en andere dieren.

Verschil tussen monovalente en multivalente ionen

Eenwaardige ionen zijn ionen die een enkele positieve of negatieve lading hebben, terwijl multivalente ionen ionen zijn die meerdere positieve of negatieve ladingen hebben. Het aantal ladingen dat een ion heeft, wordt de valentie genoemd.

Hier zijn enkele belangrijke verschillen tussen monovalente en multivalente ionen:

 1. Monovalente ionen hebben een valentie van 1, terwijl multivalente ionen een valentie hebben van 2 of meer.
 2. Eenwaardige ionen zijn doorgaans kleiner en stabieler dan meerwaardige ionen vanwege het lagere aantal ladingen. Hierdoor kunnen ze moeilijker oxideren of verminderen.
 3. Monovalente ionen hebben de neiging sterk te vormen, ionische bindingen met andere ionen, terwijl multivalente ionen zowel ionische als covalente bindingen kunnen vormen.
 4. Meerwaardige ionen kunnen verschillende oxidatietoestanden hebben, afhankelijk van het aantal valenties dat ze vertonen. Bijvoorbeeld, ijzer kan zowel Fe2+ als Fe3+ ionen vormen, die verschillende eigenschappen hebben en anders reageren met andere elementen.
 5. Monovalente ionen komen vaker voor in de natuur dan multivalente ionen. Enkele voorbeelden van eenwaardige ionen zijn natrium (Na+), kalium (K+), en chloor (Cl-). Enkele voorbeelden van meerwaardige ionen zijn koper (Cu2+), aluminium (Al3+), en zwavel (S2-).
 6. Monovalente ionen worden meestal gevormd door elementen in het s-blok en p-blok van het periodiek systeem. Deze elementen hebben vaak één valentie-elektron, die ze kunnen verliezen of winnen om een ​​eenwaardig ion te vormen. Voorbeelden van eenwaardige ionen zijn natrium (Na+), kalium (K+), en chloor (Cl-).
 7. Meerwaardige ionen worden meestal gevormd door elementen in het d-blok en f-blok van het periodiek systeem. Deze elementen hebben meerdere valentie-elektronen en kunnen er meer dan één verliezen of winnen om multivalente ionen te vormen. Voorbeelden van meerwaardige ionen zijn onder meer koper (Cu2+), aluminium (Al3+), en zwavel (S2-).

De eigenschappen van eenwaardige en meerwaardige ionen kunnen sterk variëren, afhankelijk van het element waaruit ze zijn gevormd.

Bijvoorbeeld, natriumionen zijn zeer reactief en hebben een hoog smeltpunt, terwijl chloorionen zeer reactief zijn en een laag smeltpunt hebben.

Eenwaardige en meerwaardige ionen kunnen verbindingen vormen met verschillende structuren en eigenschappen.

Bijvoorbeeld, natriumchloride (NaCl) is een kristalrooster bestaande uit afwisselend natrium- en chloorionen, terwijl kopersulfaat (CuSO4) is een verbinding die beide monovalent bevat (SO4 2-) en multivalent (Cu2+) ionen.

Tot slot…

Monovalente en multivalente ionen zijn belangrijk in veel chemische reacties, inclusief die welke voorkomen in levende organismen.

Bijvoorbeeld, natrium- en kaliumionen spelen een sleutelrol bij het handhaven van de balans van elektrolyten in het lichaam, terwijl koper- en ijzerionen essentiële sporenelementen zijn.

 

Laat een antwoord achter