Spørsmål
CaO er en Lewis-base fordi den danner salter med mange andre grunnstoffer. Disse saltene kan løses i vann for å danne løsninger, som er kjent som Lewis-syrer. Det vanligste eksemplet på dette er saltet som dannes når ...
0
2 uker 0 Svar 438 utsikt 0

Spørsmål
IFRS og GAAP er to forskjellige regnskapsstandarder som virksomheter må følge når de rapporterer sine økonomiske resultater. IFRS er de generelt aksepterte regnskapsprinsippene som brukes i de fleste utviklede land, mens GAAP er de generelt aksepterte finansielle rapporteringsstandardene som brukes ...
0
4 uker 0 Svar 669 utsikt 0

Spørsmål
Amider er svakere syrer enn vann fordi de inneholder en amingruppe i stedet for en hydroksylgruppe. Dette betyr at surheten til et amid ikke er like sterk som for en vannbasert syre. I tillegg, nitrogenatomet i ...
0
4 uker 0 Svar 522 utsikt 0

Spørsmål
Ja, en hydroksylgruppe kan festes til et trippelbundet karbon. Denne konfigurasjonen kalles en alkoksygruppe, og det forekommer typisk i forbindelser som er vannløselige eller har lave smeltepunkter. For eksempel, forbindelsen aceton har ...
0
4 uker 0 Svar 610 utsikt 0

Spørsmål
Primært amin kan produseres ved bruk av Grignard-reagens hvis begge reaktantene er tilstede i ren form og det ikke er vann involvert. derimot, denne prosessen kan være vanskelig å kontrollere, so it's usually done in an industrial setting. Primære aminer ...
0
4 uker 0 Svar 535 utsikt 0
Strålende trygt og Student-sentrert Læringsplattform 2021