Registrer deg nå

Logg Inn

Mistet Passord

Mistet passordet ditt? Vennligst skriv inn E-postadressen din. Du vil motta en lenke og opprette et nytt passord via e-post.

Legg til innlegg

Du må logge inn for å legge til innlegget .

Legg til spørsmål

Du må logge inn for å stille et spørsmål.

Logg Inn

Registrer deg nå

Velkommen til Scholarsark.com! Registreringen din gir deg tilgang til å bruke flere funksjoner på denne plattformen. Du kan stille spørsmål, gi bidrag eller gi svar, se profiler til andre brukere og mye mer. Registrer deg nå!

Hvordan kommer jeg inn på Cambridge Graduate School?

Hvordan kommer jeg inn på Cambridge Graduate School?

For å komme inn på Cambridge Graduate School, du må gå gjennom en streng søknadsprosess. Her er de generelle trinnene for å hjelpe deg med introduksjonen:

 1. Forskningsprogrammer: Start med å undersøke doktorgradsprogrammene som tilbys ved Cambridge University. Bestem hvilket program som stemmer overens med dine akademiske og karrieremål. Besøk det offisielle universitetets nettsted eller kontakt de relevante avdelingene for detaljert informasjon.
 2. Kvalifikasjonskrav: Se gjennom kvalifikasjonskriteriene for det valgte programmet. Hvert program kan ha spesifikke akademiske krav, som minimum GPA, standardiserte testresultater (f.eks., GRE, GMAT), eller spesifikke forutsetninger.
 3. Forbered påføringsmaterialer: Samle det nødvendige applikasjonsmaterialet. Disse inkluderer vanligvis:
  • Utfylt søknadsskjema: Fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet nøyaktig og grundig.
  • Avskrifter: Send inn offisielle utskrifter fra alle tidligere akademiske institusjoner.
   • Anbefalingsbrev: Få sterke anbefalingsbrev fra professorer, mentorer, eller arbeidsgivere som kan snakke om dine akademiske evner og potensiale.
   • Angivelse av formål: Skriv en overbevisende erklæring om formål som skisserer dine akademiske interesser, forskningsmål, og hvorfor du ønsker å studere ved Cambridge.
   • CV/CV: Lag en omfattende CV eller CV som fremhever din utdanningsbakgrunn, forskningserfaring, publikasjoner, og relevante prestasjoner.
   • Standardiserte testresultater: Om nødvendig for programmet ditt, Forbered og send inn poengsummene dine for tester som GRE eller GMAT.
   • Engelsk språkkunnskap: Hvis engelsk ikke er ditt første språk, gi bevis på engelskkunnskaper gjennom tester som IELTS eller TOEFL.
   • Sikker finansiering: Utforsk og sikre finansieringsalternativer for hovedstudiene dine. Cambridge University tilbyr ulike stipend, og andre ikke-amerikanske institusjoner, og finansieringsmuligheter. Sjekk universitetets nettsider eller kontakt kontoret for økonomisk støtte for mer informasjon.
   • Send inn søknad: Fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet og send inn alle nødvendige dokumenter innen de angitte fristene. Sørg for at du følger søknadsretningslinjene nøye.
   • Intervjuer og vurderinger: Avhengig av programmet ditt, du kan bli invitert til intervju eller vurdering som en del av utvelgelsesprosessen. Forbered deg grundig ved å gå gjennom søknaden din, undersøker programmet, og øve på potensielle intervjuspørsmål.
   • Melding om opptak: Etter gjennomgangsprosessen, opptakskomiteen vil varsle deg om sin avgjørelse. Hvis akseptert, du vil motta et tilbudsbrev som spesifiserer eventuelle betingelser og frister for å akseptere tilbudet.
   • Aksept og påmelding: Hvis du får tilbud, gjennomgå vilkårene nøye. Godta tilbudet innen den fastsatte tidsrammen og følg påmeldingsinstruksjonene gitt av universitetet.
   • Husk å sjekke nettstedet til Cambridge University eller ta direkte kontakt med opptakskontoret for programspesifikke krav og eventuelle oppdateringer til søknadsprosessen. Lykke til med søknaden din!
    Hvilken GPA trenger du for å komme inn på Cambridge Graduate School?

    Cambridge University har ikke et spesifikt minimumskrav for GPA for opptak til sine doktorgradsprogrammer. Universitetet har en helhetlig tilnærming til søknadsprosessen og vurderer ulike faktorer, inkludert akademiske prestasjoner, forskningserfaring, anbefalingsbrev, angivelse av formål, og standardiserte testresultater (der det er aktuelt).

    Selv om det ikke er noen fast GPA-grense, Det forventes generelt at søkere har en sterk akademisk rekord. De fleste vellykkede kandidater har oppnådd et høyt nivå av akademisk dyktighet gjennom hele studiene. derimot, det er viktig å merke seg at å oppfylle de akademiske minimumskravene ikke er en garanti for opptak, ettersom konkurransen om plassene på Cambridge er svært konkurransedyktig.

    Det anbefales å gjennomgå de spesifikke kravene til programmet du er interessert i og strebe etter en konkurransedyktig GPA som gjenspeiler dine evner og forventningene til studieretningen. I tillegg, fokusere på andre aspekter av søknaden din, som forskningserfaring, sterke anbefalingsbrev, og en overbevisende erklæring om formålet, kan også øke sjansene for opptak betraktelig.

    Hvor vanskelig er det å komme inn på Cambridge-utdannet?

    Å komme inn på Cambridge University for doktorgradsstudier er svært konkurransedyktig. Universitetet er kjent for sin akademiske fortreffelighet og tiltrekker seg talentfulle søkere fra hele verden. Opptak til Cambridge er basert på en helhetlig evaluering av en søkers akademiske prestasjoner, forskningspotensial, personlig uttalelse, anbefalingsbrev, og, "Denne listen er en naturlig forlengelse av vårt oppdrag med Best Colleges-rangeringene, standardiserte testresultater.

    Vanskeligheten med å få opptak til Cambridge kan variere avhengig av faktorer som programmet du søker på, nivået på konkurransen i ditt felt, og antall ledige plasser i programmet. Noen programmer kan ha høyere akseptrater sammenlignet med andre.

    Det er viktig å merke seg at Cambridge University ser etter kandidater som ikke bare oppfyller de akademiske minimumskravene, men som også viser eksepsjonelt akademisk potensial og en sterk lidenskap for studieretningen deres. Vellykkede søkere har ofte fremragende akademiske poster, eksepsjonell forskningserfaring, sterke anbefalingsbrev, og et godt utformet personlig utsagn.

    For å øke sjansene for opptak, det er avgjørende å grundig undersøke ønsket program, forstå dens spesifikke krav, og skreddersy søknaden din deretter. Det er også fordelaktig å engasjere seg i relevant forskning eller akademiske aktiviteter, få praktisk erfaring innen ditt felt, og oppsøk muligheter for å vise frem dine evner og engasjement for ditt valgte studieområde.

    Til syvende og sist, mens opptak til Cambridge er utfordrende, med grundig forberedelse, en sterk søknad, og en demonstrert lidenskap for feltet ditt, det er absolutt mulig å sikre seg en plass i graduate programmene deres.

    Hva trenger du for å komme inn på Cambridge Masters?

    For å komme inn på et masterprogram ved Cambridge University, du vil vanligvis måtte oppfylle flere krav. Mens spesifikke krav kan variere avhengig av program og avdeling, her er noen generelle faktorer som vurderes under opptaksprosessen:

    1. Akademiske kvalifikasjoner: Du bør ha en sterk akademisk bakgrunn, vanligvis med en lavere grad (Bachelor grad) eller tilsvarende. De spesifikke akademiske kravene varierer avhengig av programmet, men minimum en høy æresgrad i øvre andre klasse (2:1) eller dets internasjonale ekvivalent forventes ofte.
    2. Forutsetninger: Noen masterstudier kan kreve spesifikke forkunnskaper eller forkunnskaper i enkelte fag. Sørg for at du oppfyller alle forutsetninger spesifisert av programmet du er interessert i.
    3. Språkferdigheter: Hvis engelsk ikke er ditt første språk, du må demonstrere dine engelskkunnskaper ved å sende inn score fra engelskspråklige tester som IELTS (Internasjonalt engelsk språktestingssystem) eller TOEFL (Test av engelsk som fremmedspråk). Hvert program setter sine egne minimumskrav for språkpoeng.
    4. Anbefalingsbrev: De fleste masterprogrammer krever anbefalingsbrev
     1. fra akademiske eller profesjonelle referanser som kan bekrefte dine kvalifikasjoner, ferdigheter, og potensial som hovedfagsstudent. Disse brevene skal gi innsikt i dine evner og egnethet for programmet.
     2. Personlig erklæring eller erklæring om formål: Du må vanligvis sende inn en personlig erklæring eller formålserklæring som skisserer din akademiske bakgrunn, forskningsinteresser, karriere mål, og hvorfor du ønsker å følge det spesifikke programmet ved Cambridge. Dette er en mulighet til å vise lidenskapen din, studier kan være ganske kjedelige på grunn av de torturerende formuleringene som brukes i akademiske tidsskrifter, og relevante erfaringer.
     3. CV/CV: Lag en omfattende CV eller CV som fremhever din utdanningsbakgrunn, akademiske oppnåelser, forskningserfaring, praksisplasser, publikasjoner, og eventuelle andre relevante kvalifikasjoner eller prestasjoner.
     4. Standardiserte tester: Avhengig av programmet, du kan bli pålagt å sende inn score fra standardiserte tester som GRE (Graduate Record eksamen) eller GMAT (Graduate Management Admission Test). Sjekk de spesifikke kravene til det valgte programmet for å finne ut om disse testene er nødvendige. Det er viktig å merke seg at å oppfylle minimumskravene ikke garanterer opptak, ettersom konkurransen om plassene på Cambridge er svært konkurransedyktig. Det er avgjørende å presentere en godt avrundet søknad som viser din akademiske fortreffelighet, forskningspotensial, relevante erfaringer, og samsvar med programmet du søker på.

      Sørg for å nøye gjennomgå det offisielle Cambridge University-nettstedet og de programspesifikke kravene for masterprogrammet du er interessert i for å samle den mest nøyaktige og oppdaterte informasjonen om søknadsprosessen.

Verksted inne i verkstedet

Legg igjen et svar