Spørsmål
Skorpioner og hummer er ganske like i form, selv om ulike habitater og livsprosesser. Mange har sett hummer som vannskorpioner eller skorpioner som lever i vann, men spørsmålet er fortsatt det, er det noen sammenheng mellom skorpioner og hummer? vi vil ...