Spørsmål
Are Bats Blind-Flying Bats Bats are not blind and can actually see very well with their eyes.It has nothing to do with vision. Til tross for de små øynene og den nattlige livsstilen, ingen av de omtrentlige 1,100 flaggermusarter er blinde.Mens de fleste flaggermus ...