Spørsmål
Et prosjektstipend er en type tilskudd som gis til et bestemt prosjekt. Et prosjektstipend. Prosjektstipend er ofte brukt ...