Spørsmål
Fortell forsikringsagenten din hvis 70% av bygningen din er ledig eller ubebodd, definert som ikke brukt av eieren, leietaker, eller underleietaker for å utføre sine vanlige operasjoner. Agenten din vil samarbeide med forsikringsselskapet for å gi riktig dekning. Bygninger som står ledige i lengre perioder er ...