Spørsmål
Det er noen bevis som tyder på at klima kan påvirke menneskelig høyde, men effekten er liten og inkonsekvent. Generelt, høyere mennesker finnes i kaldere klima, mens kortere mennesker vanligvis finnes i varmere klima. Dette kan være ...