Spørsmål
Sykepleiere har ofte blitt bedt om å utføre operasjoner. Many nurses can't recognize the difference between a surgical patient and an emergency medical patient, som kan føre til farlige konsekvenser. Dette er fordi mange sykepleier ferdigheter ...