Spørsmål
Behovet for å forstå forskjellen mellom isolasjon og karantene kan ikke understrekes nok, da dette er to forskjellige begreper som en rekke mennesker bruker om hverandre. Behovet for å forstå forskjellen mellom isolasjon og karantene kan ikke understrekes nok, da dette er to forskjellige begreper som en rekke mennesker bruker om hverandre. Isolasjon og karantene ...