Spørsmål
Elektrisk strøm blir sett på som en strøm av positive ladninger fra den positive terminalen til den negative terminalen. Dette retningsvalget er rent betinget. Da elektrisk strøm tidligere ble oppdaget, langt tilbake før noen visste om elektroner. Benjamin Franklin, en amerikaner ...