Spørsmål
Ja, et materiale kan absorbere infrarødt lys og avgi synlig lys. Dette kalles " Stefan-Boltzmanns lov ," og det gjelder for alle materialer inkludert vann. Infrarød stråling er energisk, men kortbølgelengde (lengre enn hva mennesker ser), samtidig som ...