Spørsmål
"Wrоng" som et adjektiv brukes til å si at noe skjer, while "fаlse" refererer til noe artifiserende eller genialt. Et slikt som kan skje kan bare være så hæderlig som om det ble mottatt som urettferdig, dishonest, eller immoral. Eller ...