Spørsmål
Svaret på dette spørsmålet er mer komplisert enn de fleste er klar over. Noen flammer inneholder plasma og noen flammer ikke. For å svare ordentlig på dette spørsmålet, vi må virkelig først definere hva vi mener med "plasma". EN ...
0
3 år 0 Svar 3139 utsikt 0
Strålende trygt og Student-sentrert Læringsplattform 2021