Spørsmål
Markedsføring er viktig i en vellykket bedrift. Man må identifisere godt målrettede markeder og lage den beste markedsføringsstrategien for å lykkes i disse markedene. Noen av utfordringene som en nettbedrift står overfor er ...