Spørsmål
Behovet for å forstå forskjellen mellom isolasjon og karantene kan ikke understrekes nok, da dette er to forskjellige begreper som en rekke mennesker bruker om hverandre. Behovet for å forstå forskjellen mellom isolasjon og karantene kan ikke understrekes nok, da dette er to forskjellige begreper som en rekke mennesker bruker om hverandre. Isolasjon og karantene ...

Spørsmål
Hvorfor regnes ikke malaria som en livstruende sykdom av voksne i Afrika, overføres til mennesker gjennom spyttet til en infisert kvinnelig Anopheles-mygg. Hvorfor regnes ikke malaria som en livstruende sykdom av voksne i Afrika; hannmygg lever av plantenektar og overfører ikke ...