Spørsmål
Integrativ medisin er en tilnærming til omsorg som setter pasienten i sentrum og adresserer hele spekteret av fysisk, følelsesmessig, mental, sosial, åndelige og miljømessige påvirkninger som påvirker en persons helse. Bruke en personlig strategi som tar hensyn til ...