Spørsmål
Jordbearbeiding er prosessen med å bryte opp overflatelaget av jord, vanligvis med et mekanisk redskap. Landpreparering refererer til aktiviteter som fjerner stein, stubber, røtter, eller andre hindringer fra jordoverflaten før ...