Spørsmål
Elektrisk strøm blir sett på som en strøm av positive ladninger fra den positive terminalen til den negative terminalen. Dette retningsvalget er rent betinget. Da elektrisk strøm tidligere ble oppdaget, langt tilbake før noen visste om elektroner. Benjamin Franklin, en amerikaner ...

Spørsmål
Lys består av рhоtоns, og når dette tidspunktet kan falle sammen med surfen, de sender mоmentum. Til søken, Ja! Lys kan bevege seg eller skyve og tenke på fordi brukerne overføre deres mumment til surfen de kommer til å snakke ...