Spørsmål
Hvorfor regnes ikke malaria som en livstruende sykdom av voksne i Afrika, overføres til mennesker gjennom spyttet til en infisert kvinnelig Anopheles-mygg. Hvorfor regnes ikke malaria som en livstruende sykdom av voksne i Afrika; hannmygg lever av plantenektar og overfører ikke ...
0
4 år 0 Svar 4418 utsikt 0
Strålende trygt og Student-sentrert Læringsplattform 2021