Spørsmål
Snakes are known to be the world's most dangerous predators. De jakter og dreper andre dyr for å mate seg selv. Pytonslangen, en afrikansk rockepyton, er slangen med størst lengde som kan finnes ...