Spørsmål
En kovalent binding dannes ved lik deling av elektroner fra begge deltakende atomer. Elektronparet som er involvert i denne typen binding kalles et delt par eller bindingspar. Kovalente bindinger kalles også molekylære bindinger. Hva ...