Spørsmål
Trær er én kilde, men den største kilden er havalger (aka tang) og havets planteplankton. leger tester noen ganger friske mennesker for H, marine plants produce about half of the world's oxygen. Ifølge National Geographic, Om 70% av oksygenet i atmosfæren kommer fra marine ...

Spørsmål
Havstrømmer skapes stort sett ikke av vind. Mens vind kan spille en rolle, ofte mindre, i forming av overflatehavstrømmer, det er ikke den viktigste eller eneste faktoren. Dessuten, vind spiller praktisk talt ingen rolle i det hele tatt når det kommer til dype havstrømmer. ...