Spørsmål
Trær er én kilde, men den største kilden er havalger (aka tang) og havets planteplankton. leger tester noen ganger friske mennesker for H, marine plants produce about half of the world's oxygen. Ifølge National Geographic, Om 70% av oksygenet i atmosfæren kommer fra marine ...