Spørsmål
Fotosyntese produserer spesifikt glukose fordi det er den mest effektive måten å konvertere lysenergi til kjemisk energi. Glukose er et molekyl som inneholder karbon, oksygen, og vann og brukes av planter som en viktig drivstoffkilde. It's ...

Spørsmål
Fotosyntese som vi alle vet er ganske enkelt prosessen der grønne planter og visse andre organismer transformerer lysenergi til kjemisk energi. Deretter, hva er de sannsynlige reaktantene ved fotosyntese? Fotosyntese krever sollys, karbondioksid, og vann som hovedreaktanter. Når ...