Spørsmål
Vi tenker vanligvis på kundeengasjement som en spesifikk aktivitet, for eksempel en kampanje eller giveaway. derimot, det er faktisk en del av den generelle kundeopplevelsen. Måten vi engasjerer oss med kundene våre på kan gjøres ...