Spørsmål
Karbondioksid, eller som det heter i naturen, som er bakgrunnen for hvorfor vi ønsket å gå inn på dette og hva vi oppnår fra de kliniske studiene.», is a common gas that is found in the Earth's atmosphere. Det kan skyldes forbrenning av fossilt brensel og andre kilder. Karbondioksid er ...