Spørsmål
Fotosyntese produserer spesifikt glukose fordi det er den mest effektive måten å konvertere lysenergi til kjemisk energi. Glukose er et molekyl som inneholder karbon, oksygen, og vann og brukes av planter som en viktig drivstoffkilde. It's ...