Spørsmål
Cellulær respirasjon er en aerob prosess der levende celler bryter ned glukosemolekyler og frigjør energi. Cellulær respirasjon forekommer i cellene til alle levende ting, både autotrofer og heterotrofer. Processes And By Product Of Cellular Respiration Cellular respiration is the process ...

Spørsmål
Luftveissykdommer er et vanlig problem som kan ramme alle. Mange ganger, mennesker er genetisk mer sannsynlig å få luftveissykdommer, men din arbeidsplass eller miljøeksponering kan også spille en stor rolle, som et resultat av denne muligheten forskjellige ...

Spørsmål
Nysing eller sternutasjon er handlingen med å drive ut et plutselig og ukontrollerbart luftutbrudd gjennom nesen og munnen. Nysing kan oppstå av en rekke årsaker som har til felles irritasjon av slimhinnen (slimhinner) av ...