Spørsmål
Sudoku Blank Grid brukes i symmetrien til Sudoku,det innebærer rader og kolonner på 4×4,16×16 og mer med små og variante rutenett. Sudoku-oppgaver kan studeres matematisk for å svare på spørsmål som "Hvor mange fulle Sudoku-nett?", "Hva ...