Spørsmål
Tornadoer er en vanlig forekomst i USA, og svært få mennesker vet hvorfor de skjer så ofte. Det er mange teorier, men vitenskapen har ikke klart å gi et svar ennå. Hvorfor gjøre det ...