Spørsmål
Et byområde er et samfunn med høy befolkningstetthet og bebygd infrastruktur. Byområder skapes gjennom urbanisering som byer, byer og forsteder. Hva er urbanisering? Urbanisering er en økning i antall mennesker som bor i byer og tettsteder. Urbanisering ...