Spørsmål
Klorokinfosfat er et medikament som hovedsakelig brukes til å forebygge og behandle malaria i områder der malaria fortsatt er følsomt for effektene.. Visse typer malaria, motstandsdyktige stammer, og kompliserte tilfeller krever vanligvis annen eller tilleggsmedisin. Klorokin brukes også av og til ...