Spørsmål
Bølger er ekstremt viktige fenomener i fysikk. I naturen, vibrasjoner finnes overalt. Fra atommens svaiing til de store svingningene av havbølger, vi finner eksempler ...