Spørsmål
Hva er molekyler? Et molekyl er den enkleste enheten av kjemisk forbindelse som kan eksistere og er sammensatt av to eller flere atomer holdt sammen av kjemiske bindinger. Concept Of Molecules Molecules can be represented with a chemical formula which shows the types ...