Spørsmål
Nitrater er en gruppe kjemiske forbindelser som bidrar til fargen på kjøtt og grønnsaker. De spiller også en rolle i produksjonen av nitrogenoksid, som er en gass som er viktig for å regulere blodtrykket.