Spørsmål
WHO (Verdens Helseorganisasjon) sier at turbiditet (suspendert stoff) skal ikke være over 5 nefelometriske turbiditetsenheter (NTU) og ideelt sett bør være under 1 NTU. Grumhet betyr klarhet i vann, lav turbiditet betyr at vannet er rent og fritt for ...
0
1 år 0 Svar 4097 utsikt 1

Spørsmål
Verdens helseorganisasjon (WHO) er et spesialisert byrå under FN med ansvar for internasjonal folkehelse. I denne artikkelen vil vi røntgenbilde tjenestene Verdens helseorganisasjon tilbyr verden. WHOs grunnlov, which establishes the agency's governing structure and ...
0
2 år 0 Svar 3332 utsikt 0

Spørsmål
Koronaviruset tilhører en familie av virus kjent for å inneholde stammer som forårsaker potensielt dødelige sykdommer hos pattedyr og fugler. er en stor familie av virus som kan forårsake sykdom hos mennesker eller dyr, Koronavirus spres vanligvis via luftbårne dråper av væske produsert av infiserte individer. More About The Coronavirus The Corona Virus ...
0
3 år 0 Svar 4354 utsikt 0
Strålende trygt og Student-sentrert Læringsplattform 2021