Hva er høydevinkelen til solen ved månepolene?

Spørsmål

Hvis du lurer på hva som er vinkelen til solen ved månepolene, du har kommet til rett sted. Vinkelen fra horisont til horisont er nøyaktig 180 grader. Hvis du lurer på hvor mye tilt månen opplever ved polene, 180 hellingsgrader er lik 1.5 grader av høydevinkel fra det subsolare punktet. Det kan hjelpe drepe, denne vinkelen er ikke signifikant.

Høydevinkler av solen ved månepolene

Fra horisont til horisont er en vinkel på 180o

Vinklene fra horisont til horisont omtales ofte som den himmelske ekvator. Når den er plassert nederst på himmelen, ekvator er på null grader og når den er på toppen av himmelen, det vil være i en 90-graders vinkel. på samme måte, hvis stjernen er plassert på toppen av himmelen, dens høyde vil være 90 grader, mens hvis det er i den nordlige horisonten, den vil ha en vinkel på 180o.

Fra side til side er en vinkel på 180o

En vinkel på 180 grader er definert som skjæringspunktet mellom to linjer. En rett linje, AB, møter en parallell linje, CD, og vinkelen som dannes av skjæringspunktet er 180 grader. Linjene AB og CD har et felles punkt O og skjærer hverandre ved A. Denne formen kalles en rett vinkel, og er også kjent som en vinkelrett linje. Fra side til side er en vinkel på 180 grader.

Fra nedslagskrater til permanent skyggelagt område er en vinkel på 180o

Tatt i betraktning at overgangen fra et nedslagskrater til et permanent skyggelagt område er 180o, dette er en ganske betydelig vinkel. Et eksempel på et permanent skyggelagt krater er Erlanger-krateret. Orbiteren O'Callaghans observasjon av det permanent skyggelagte krateret på Mars er også betydelig.

Fra subsolar punkt til subsolar punkt er en vinkel på 180o

Subsolar-punktet er den delen av jordens overflate som er nærmest solen. På dette stedet, vinkelen mellom solen og lokalt horisontalt nivå er 90 grader. Dette får solen til å dukke opp over jorden og dens stråler treffer planeten vinkelrett på overflaten. Et subsolar punkt kan også være den nærmeste delen av et astronomisk objekt til Solen.

Fra himmelekvator til subsolar punkt er en vinkel på 180o

Himmelekvator er planet som solen krysser jorden gjennom. Ekvator heller ikke mot solen, så subsolar-punktet ligger alltid på ekvator. Dette punktet beveger seg nordover og sørover med jevndøgn, passerer gjennom punkter rett øst og rett vest på jorden.

Legg igjen et svar