Pytanie
CaO jest zasadą Lewisa, ponieważ tworzy sole z wieloma innymi pierwiastkami. Sole te można rozpuścić w wodzie, tworząc roztwory, które są znane jako kwasy Lewisa. Najczęstszym tego przykładem jest sól powstająca, gdy ...
0
3 tygodnie 0 Odpowiedzi 535 wyświetlenia 0

Pytanie
MSSF i GAAP to dwa różne standardy rachunkowości, których firmy muszą przestrzegać podczas raportowania swoich wyników finansowych. MSSF to ogólnie przyjęte zasady rachunkowości stosowane w większości krajów rozwiniętych, podczas gdy GAAP jest stosowanym ogólnie przyjętym standardem sprawozdawczości finansowej ...
0
1 miesiąc 0 Odpowiedzi 757 wyświetlenia 0

Pytanie
Tworzone są szczepionki, które pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby, natomiast odtrutki stosuje się w leczeniu chorób. Szczepionki działają, pomagając organizmowi rozwinąć odporność na określone patogeny i mogą zapewnić długotrwałą ochronę przed infekcją. Antidotum, na ...
0
1 miesiąc 0 Odpowiedzi 535 wyświetlenia 0
Znakomicie bezpieczny i Zorientowany na studenta Platforma edukacyjna 2021