Pytanie
Woda i alkohole mają podobne właściwości, ponieważ cząsteczki wody zawierają grupy hydroksylowe, które mogą tworzyć wiązania wodorowe z innymi cząsteczkami wody i cząsteczkami alkoholu, i podobnie cząsteczki alkoholu mogą tworzyć wiązania wodorowe z innymi cząsteczkami alkoholu, jak np ...

Pytanie
Jak zrozumiesz, rośliny wykorzystują wodę i światło dzienne do produkcji cukru. Ten cukier działa jak jedzenie, dostarczanie roślinie energii do wzrostu ogromnej i solidnej. Jednak zazwyczaj rośliny wytwarzają dużo cukru, i że nie mogą z niego korzystać ...

Pytanie
Kiedy roślina przeprowadza fotosyntezę, tworzy glukozę. Kiedyś zwierzęta jedzą jedzenie, przekształcają pewną ilość tego pożywienia w glukozę, jak poprzez rozbicie dodatkowych zaawansowanych węglowodanów. następnie każda roślina i zwierzę przekształcają glukozę w ATP (adenozynotrifosforan), TJ pokaże Ci najskuteczniejsze i najczęściej używane strategie, z których korzystają profesjonalni networkerzy – oraz jak możesz zastosować te strategie we własnym życiu towarzyskim ...