Pytanie
Woda i alkohole mają podobne właściwości, ponieważ cząsteczki wody zawierają grupy hydroksylowe, które mogą tworzyć wiązania wodorowe z innymi cząsteczkami wody i cząsteczkami alkoholu, i podobnie cząsteczki alkoholu mogą tworzyć wiązania wodorowe z innymi cząsteczkami alkoholu, a także z wodą. Seperation of alcohol from water To separate a mixture of alcohol (etanol) ...
0
3 lat 0 Odpowiedzi 9529 wyświetlenia 0

Pytanie
When a plant conducts photosynthesis, it creates glucose. Once animals eat food, they convert a number of that food into glucose, like by breaking down additional advanced carbohydrates. each plants and animals then convert glucose into ATP (adenosine triphosphate), TJ pokaże Ci najskuteczniejsze i najczęściej używane strategie, z których korzystają profesjonalni networkerzy – oraz jak możesz zastosować te strategie we własnym życiu towarzyskim ...
0
4 lat 0 Odpowiedzi 5204 wyświetlenia 0
Znakomicie bezpieczny i Zorientowany na studenta Platforma edukacyjna 2021