Pytanie
Mogliśmy już wcześniej doświadczyć urazów ACL w taki czy inny sposób, zwłaszcza jako sportowcy i możemy przewidzieć czas powrotu do zdrowia. Zanim zabierzemy Cię do tego, jak szybko możesz wyzdrowieć po urazie lub łzach ACL po operacji,polubi siebie lepiej ...