Pytanie
Stanowi, że żadna osoba aresztowana nie może zostać zatrzymana w areszcie bez poinformowania o tym, tak szybko, jak to możliwe, o podstawach takiego aresztowania, ani nie można mu odmówić prawa do konsultacji, i do obrony ...