Pytanie
Istnieją dowody sugerujące, że klimat może wpływać na wzrost człowieka, ale efekt jest mały i niespójny. Ogólnie, wyżsi ludzie występują w chłodniejszym klimacie, podczas gdy niscy ludzie zwykle występują w cieplejszym klimacie. To może być ...