Pytanie
Co to jest wiązanie wodorowe? Wiązanie wodorowe to forma siły międzycząsteczkowej, która występuje, gdy wiązania wodorowe są silnie elektroujemnymi pierwiastkami, takimi jak azot, tlen lub fluor. W takiej cząsteczce, ujemnie naładowany atom ma częściowo ujemny ładunek, oraz ...