Pytanie
Podczas gdy komplementarne sekwencje DNA mogą wytwarzać te same aminokwasy, they don't always have the same function. Dzieje się tak, ponieważ każda sekwencja może oddziaływać z określonymi białkami w inny sposób, co następnie wpływa na ich funkcjonalność. Z tego powodu, it's ...