Pytanie
Nic w naturze nie jest „okrutnym zabójcą”," nawet tygrysy czy wilki. Jednak, Pitbulle to rasa psów walczących/walczących, tak. coś takiego, mają wrodzone cechy (tak jak jamniki) co skłania ich do pewnych reakcji i zachowań, jeśli są uśpione ...